Umeå Träteknik & Inredning

Föjs oss i vardagen här!

Träteknik / Guider, Tips & Råd / Inoljning

Välj rätt träolja

Oavsett vad som ska oljas, brukar jag tänka i två steg. Återfukta/bevara insidan, och ge skydd på ytan. För att återfukta och bevara träet på insidan kan en lågviskös(tunn) olja användas, som penetrerar porerna. För att sedan skydda ytan från yttre angrepp bör en högviskös(tjock) vaxolja användas. En vaxolja ger ett starkt ytskydd som stoppar smuts och slitage från att komma åt träet under.

Välj en olja med hög torrhalt/lågt VOC-värde. Torrhalten visar på hur mycke olja som blir kvar när lösningsmedlet har avdunstat. Torrhalt över 40%, alternativt VOC-värde under 560 g/l är att föredra. Torktiden är ett bra riktmärke att titta efter. En olja som torkar snabbt innehåller mycket lösningsmedel och liten mängd olja. Priset är det enklaste sättet att avgöra oljans kvalitet. Billig olja kan omöjligt vara bra.

Olja för att återfukta och bevara.

 • Lågviskös, tunn djuppenetrerande.
 • T.ex. Kinesisk portäppande olja.
 • Hög torrhalt/lågt VOC-värde.
 • Olja i en omgång.

Olja för att skydda ytan.

 • Högviskös, tjock härdande.
 • T.ex. Hårdvaxolja
 • Hög torrhalt/lågt VOC-värde.
 • Olja i flera omgångar/lager.

Inoljning

1.Förbereda ytan

Innan all form av slutytbehandling så måste ytan göras ren. Gammal lack eller olja måste därför tas bort. Beroende på ytans skick så väljer man kornstorlek på sandpapper. Om ytan har mycket lös lack eller gammal olja kan man med fördel skrapa bort det mesta först med en sickel/spackel. Detta för att underlätta slipning/putsning.

2.Olja in

När träytan är ren och putsad som man vill ha den så är det dags att för inoljning. Oljan bevarar träet och ger ett bestående skydd, med enkelt underhåll en gång per år.

- Obehandlat eller tidigare lackat trä

Vid obehandlat trä, använd lågviskös olja, gärna kinesisk. Inoljning skall ske i en omgång utan avbrott, tills träet är mättat. Därefter torkas allt överflöd av, viktigt!

 1. Stryk ytan med lågviskös olja.
 2. Vänta ca 10-20min (beroende på oljan, den får ej torka helt!).
 3. Stryk ut mer olja där det behövs.
 4. Upprepa steg 1 till 3 tills dess att ytan är helt mättad.
 5. Torka därefter bort all överflödig olja. Viktigt!

Låt torka med god ventilation.

- Grundoljat trä

Om/när ytan är mättad med lågviskös olja eller på något sätt grundoljad bör du använda en högviskös olja, t.ex. hårdvaxolja. Inoljning med vaxoljor skall ske i flera(2-3) omgångar/lager, med 1-2 dagar mellan lagren. Oljan skall arbetas in i ytan för hand eller med maskin, med någon form av polerduk/skurnylon.

 1. Stryk ytan med ett TUNT lager vaxolja.
 2. Vänta ca 10-15min (beroende på oljan, den får ej torka helt!).
 3. Arbeta in oljan med finkornig slipduk/skurnylon över hela ytan.
 4. Torka slutligen försiktigt bort ev överflödig olja med papper. Viktigt!
 5. Låt torka ett dygn. Upprepa därefter i 2-3 lager för att uppnå ett starkt skydd

Låt torka med god ventilation. Använd ytan med försiktighet de första två veckorna innan hårdvaxoljan har härdat helt.

Guider, Tips och råd för inoljning.

Anvisningar & Filer