Umeå Träteknik & Inredning

Föjs oss här!

Projekt / Guider, Tips & Råd / Fanerat

Fanérade ytor

- Underhåll fanérade ytor enkelt!

Möbler och inredning gjorda i fanérade material kan lätt ses som enkla och kortlivade. Men med rätt metoder kan även fanér få lång livslängd. Fanér är en helt fantastisk träprodukt, med nästan oändliga möjligheter. Sitt dåliga rykte har fanéret fått av att ha anvånds i stor utsträckning på spånskiva till lågprismöbler.

Vilken sorts möbel eller inredning man än har så förespråkar jag ytbehandling med olja nio gånger av tio. Oljan framhöver träet förg, nyans och egenskaper. Olja bevarar dessutom träet, och är lätt att underhålla. Fär att uppnå bästa resultat så måste rätt olja användas.

Att tänka på!

  • Anvånd ej produkter med starka lösningsmedel.
  • Slipa i träfibrernas långdriktning.
  • Slipa hela ytan med jämnt tryck, oavsett skador och slitage.
  • Bryt alla vassa kanter.

Slipning/putsning

De flesta fanérade möblerna har ett ytskikt som är 0,6-1 mm. Det kan läta lite, men 0,6 mm tilläter åtminstone två lättare slipningar, eller en rejäl slipning för slitna ytor.

Bärja med att avlägsna smuts och ev gammal olja, med en sickel/spackel. Det underlättar slipningen. Slipa med jämnt tryck i träfibrernas riktning. Undvik att gnugga för länge på samma ställe, då det är lätt att slipa igenom. Bryt alla vassa kanter.

Fär gropar och skavanker i fanéret kan man lägga några droppar vatten i gropen och se om fanéret reser sig.

Inoljning

Som för alla typer av trä som ska inoljas handlar det om att vålja rätt olja. Inoljning av fanér skiljer sig inte mot andra typer av trä, annat än att starka lösningsmedel bär undvikas. Limmet under fanéret kan lösas upp. Till skillnad mot lack framhöver olja träet förg, nyans och egenskaper. Träet bevaras, och är lätt att underhålla.

Se till att ytan är avtorkad och ren innan oljan appliceras. Pensla eller stryk ut ett tunt lager. Vänta i 20 min. Stryk därefter ett nytt lager där det behövs. Upprepa tills träet är måttat. Arbeta in oljan med finkornig polerduk, tex "skurnylon". Torka bort överflödig olja.