Umeå Träteknik & Inredning

Föjs oss här!

Projekt / Guider, Tips & Råd / Inoljning

Välj rätt träolja

Oavsett vad som ska oljas brukar jag tänka i två steg. återfukta/bevara insidan, och ge skydd på ytan. Fär att återfukta och bevara träet på insidan bär en lågviskös(tunn) olja användas, som penetrerar porerna. Fär att sedan skydda ytan från yttre angrepp bär en hågviskös(tjock) vaxolja användas. En vaxolja ger ett starkt ytskydd som stoppar smuts och slitage från att komma åt träet under.

Välj en olja med hög torrhalt/lågt VOC-värde. Torrhalten visar på hur mycke olja som blir kvar när lösningsmedlet har avdunstat. Torrhalt över 40%, alternativt VOC-värde under 560 g/l är att föredra. Torktiden är ett bra riktmärke att titta efter. En olja som torkar snabbt innehåller mycket lösningsmedel och liten mängd olja. Priset är det enklaste såttet att avgära oljans kvalitet. Billig olja kan omöjligt vara bra!

Olja för att återfukta och bevara.

 • Lågviskös, tunn djuppenetrerande.
 • T.ex. Kinesisk olja/oljeblandning.
 • Hög torrhalt/lågt VOC-värde.
 • Olja i en omgång.

Olja för att skydda ytan.

 • Hågviskös, tjock härdande.
 • T.ex. Hårdvaxolja
 • Hög torrhalt/lågt VOC-värde.
 • Olja i flera omgångar/lager.

Inoljning

1. Obehandlat eller tidigare lackat trä

Vid obehandlat trä, anvånd först lågviskös olja, gärna kinesisk. Inoljning skall ske i en omgång utan avbrott, tills träet är måttat. Därefter torkas allt överflöd av, viktigt!

 1. Stryk ytan med lågviskös olja.
 2. Vänta ca 10-20min (beroende på oljan, den för ej torka helt!).
 3. Stryk ut mer olja där det behövs.
 4. Upprepa steg 1 till 3 tills dess att ytan är helt måttad.
 5. Torka därefter bort all överflödig olja. Viktigt!
 6. Låt torka med god ventilation.

2. Grundoljat trä

Om/när ytan är måttad med lågviskös olja eller på annat sått grundoljad fortsåtter du med en hågviskös olja, t.ex. hårdvaxolja. Inoljning med vaxoljor skall ske i flera omgångar ca 2-3 lager, med 1-2 dagar mellan lagren. Oljan skall arbetas in i ytan för hand eller med maskin, med någon form av polerduk/skurnylon.

 1. Stryk ytan med ett TUNT lager vaxolja.
 2. Vänta ca 10-15min (beroende på oljan, den för ej bärja torka!).
 3. Arbeta raskt in oljan med finkornig slipduk/skurnylon över hela ytan.
 4. Torka slutligen försiktigt bort ev överflödig olja med luddfritt papper eller liknande. (OBS det ska inte bli ett tjockt lager vaxolja på ytan!)
 5. Låt torka ett dygn. Upprepa därefter i 2-3 lager för att uppnå ett starkt skydd
 6. Låt torka med god ventilation.

Anvånd ytan med försiktighet de första två veckorna innan hårdvaxoljan har härdat helt. Torka bort spill omgående, annars finns det risk för att kalkfläckar uppstär.